Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Poziv studentima za sudjelovanje u radu Pravne klinike

Poštovani i dragi studenti Pravnog fakulteta u Rijeci,             Ovim putem vas pozivamo da iskažete svoj interes za sudjelovanjem u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Rijeci. Rad u Pravnoj klinici jedinstvena je prilika da kroz neposredan rad sa korisnicima primijenite stečeno znanje na konkretnim predmetima.              Pravna klinika osnovana je 9. ožujka 2021. u […]

Radni posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu

Dana 9. srpnja 2021. članovi projektnog tima izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović i Josip Dešić, mag. iur. posjetili su Pravnu kliniku Zagreb. Voditelj Pravne klinike Zagreb prof. dr. sc. Alan Uzelac i pomoćnik voditelja Juraj Brozović, mag. iur. predstavili su ustrojstvo i djelovanje Pravne Klinike Zagreb, način rada u kliničkim […]

Stručna ekskurzija – posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dana 10. i 11. lipnja 2021. troje nastavnika – članova projektnog tima te osmero studenata – mentora posjetili su Pravnu kliniku za besplatnu pravnu pomoć na Pravnom fakultetu u Splitu. Tom su prigodom održana dva radna sastanka s nastavnicima i studentima Pravnog fakulteta u Splitu uključenim u klinički rad te su razmijenjena i sintetizirana dosadašnja […]

Usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata – Lipanj 2021.

Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, u okviru projekta Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci nastavljamo s održavanjem radionica za usavršavanje interpersonalnih i mentorskih kompetencija studenata. Posljednji ciklus u ovom nizu radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata održat će se u vremenu od 7. do 11. […]

Sastanak projektnog tima

Uoči odlaska naših studenata i članova projektnog tima u Split i Osijek, projektni tim se sastao radi završnih dogovora oko realizacije ovih stručnih ekskurzija te drugih aktivnosti koje su u projektu aktualne: nabava stručne literature, radionica mentorskih kompetencija, praktikum aktualnih pitanja iz prakse, klinički inkubatori i dr. U ovoj akademskoj godini u projektnim aktivnostima sudjelovalo […]

Simulirano suđenje: dva tima studenata argumentirano o liječničkoj pogrešci

Slučaj liječničke pogreške i povrede prava na planiranje obitelji danas je na Pravnom fakultetu u Rijeci sučelio dva tima studenata koji su u ulozi tužitelja i tuženika raspravljali kao stranke građanskog postupka. Činjenični supstrat ovog suđenja jest stvarni događaj te postupak za naknadu neimovinske štete koji je potom uslijedio, a koji su francuski mediji pratili […]

Simulirano suđenje na Pravnom fakultetu u Rijeci

Dana 2. lipnja 2021. godine u 11 sati sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kontrec sudjelovat će na simuliranom suđenju iz područja građanskog i građanskog postupovnog prava, a “stranke” će utjeloviti studenti Pravnog fakulteta u Rijeci. Teme koje često nalaze svoj dnevni red na sjednicama Vrhovnog suda poput ugovornih i izvanugovornih obveza te naknade štete, […]

Pravni učinak ustavnih jamstava

Dr. sc. Goran Selanec, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, jučer je održao izvrsno posjećen praktikum aktualnih pitanja iz prakse te je kroz interaktivni rad sa studentima iscrpno obradio temu pravnog učinka ustavnih jamstava. Studenti prve godine studija i njihovi stariji kolege izvrsno su se snašli u ulozi ustavnih sudaca, a pred njih je dr. sc. […]

Stečajni postupak u praksi

Još jedan u nizu uspješnih i dobro posjećenih praktikuma aktualnih pitanja iz prakse održan je u srijedu 19. svibnja 2021. godine uz mentorstvo mr. sc. Igora Periše, suca Vrhovnog suda Reprublike Hrvatske. Tema kojom su se sudionici bavili odnosila se na stečajni postupak i njegove dijelove koji se odnose na rad suda i drugih sudionika […]