Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Održano simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo

Dana 20. siječnja 2023. održano je simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo, izbornom kolegiju IX. semestra Integriranog studija prava. Na simuliranom suđenju sučelili su se studenti – polaznici ovog kolegija u ulogama tužitelja i tuženika u sporu koji se temelji na pravnom problemu iz područja europskog prava. Studenti su podijeljeni u četiri grupe tijekom […]

Održano simulirano suđenje uz sudjelovanje Antuna Žagara, predsjednika Upravnog suda u Rijeci

Dana 17. siječnja 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci održano je simulirano suđenje na kojemu su se dva tima studenata sučelila u ulogama tužitelja i tuženika u upravnom sporu. Raspravu je vodio Antun Žagar, predsjednik Upravnog suda u Rijeci, koji je studentima prenio brojne savjete proizašle iz njegove dugogodišnje prakse. U ulogama tužitelja i tuženika […]

Obavijest za korisnike Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć

                U razdoblju dok traju ispitni rokovi: od 30. siječnja pa do 26. veljače 2023. godine  Pravna klinika usluge besplatne primarne pravne pomoći pružati će udrugama civilnog društva i centrima s kojima ima sklopljene ugovore o suradnji.                 S početkom ljetnog semestra akademske godine 2022/2023, od 27. veljače 2023. godine Pravna klinika ponovno će biti […]

Održana terenska klinika u Pazinu

Dana 17. siječnja 2023. godine u Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine održana je peta od ukupno šest planiranih terenskih klinika predviđenih kao dio projektnih aktivnosti na projektu Praxis Iuris.  Ova terenska klinika održana je uz sudjelovanje  studentica kliničarki Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć PRAVRI-ja, Petre Lukić, Amande Lučić i Petre Šorgo, […]

Održana Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu

Dana 11. siječnja 2023. održana je Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu za studente Integriranog studija prava. Radionica je održana uz sudjelovanje akademskih mentora izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića i izv. prof. dr. sc. Dejana Bodula, članova projektnog tima te prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje […]

Studenti kliničari i dvije akademske mentorice sudjelovali na radionici „Law Clinic International Workshop“ na Università Roma Tre od 13. do 16. prosinca 2022.

Od 13. do 16. prosinca 2022. šestero studenata administratora i mentora Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci: Paula Bratović, Artemia Vladišković, Katarina Kršanović, Gabrijela Marković, Paula Kos i Andrej Popović, te dvije akademske mentorice: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača sudjelovali […]

Najava projektne aktivnosti – simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo

Dana 20. siječnja 2023. održat će se simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo, izbornom kolegiju IX. semestra Integriranog studija prava. Na simuliranom suđenju će se sučeliti studenti – polaznici ovog kolegija u ulogama tužitelja i tuženika u sporu koji se temelji na pravnom problemu iz područja europskog prava. Studenti su tijekom zimskog semestra ak. […]

Najava simuliranog suđenja

Dana 17. siječnja 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se simulirano suđenje iz područja upravnog prava. Raspravu će voditi Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci uz sudjelovanje studenata integriranog studija prava u ulogama tužitelja i tuženika.

Nagrada dekanice za promociju Fakulteta dodijeljena našim prvim studentima administratorima

Dana 21. prosinca 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci u svečanom raspoloženju dodijeljeno je niz priznanja zaslužnim studenticama i studentima te nastavnicama i nastavnicima Pravnog fakulteta u Rijeci. Posebno smo ponosni na nagrade dodijeljene našim prvim studenticama administratoricama Evi Ružić, Elli Toskić i studentu administratoru Toniju Peliću, koji su dali veliki doprinos u osnivanju Pravne […]

Najava XII. praktikuma aktualnih pitanja iz prakse

Na Pravnom fakultetu u Rijeci, u okviru projekta Praxis Iuris, dana 18. siječnja 2023. održat će se XII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi Lenka Ćorić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na praktikumu iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr. Broj prijava je ograničen.

Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu

Članovi projektnog tima održat će 11. siječnja 2023.g. s početkom u 10,00 sati u dvorani I radionicu za upoznavanje sa radom Službe za stručnu praksu na kojoj će se predstaviti dosadašnje projektne aktivnosti s osobitim naglaskom na rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, rad Službe za stručnu praksu te drugi oblici […]