Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Održan susret “Pravne klinike za ravnopravnost u društvu”

7. svibnja 2022. godine u posjet Pravnoj klinici stigla je delegacija studentsko-nastavničke udruge Pravnog fakulteta u Zagrebu „ZA PRAVO LGBTIQA+ OSOBA (ZA-Pravo)“. Na ugodnom druženju u rano subotnje poslijepodne studenti zagrebačkih i riječkih pravnih fakulteta razmijenili su iskustva o problemima s kojima se susreću studenti s obzirom na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, na studiju, […]

Održan VIII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse, uz sudjelovanje suca Damira Kosa,  predsjednika Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

U okviru projekta Praxis Iuris, 20. travnja 2022., na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je VIII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum na temu „Nezakoniti dokazi u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske“ održao je sudac Damir Kos, predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sudac je prvo studentima ukratko prikazao i pojasnio važeći normativni okvir […]

Novi/stari klinički vjetrovi i klinički tjedan unaprjeđenja vidljivosti projektnih aktivnosti

S povratkom u dvorane u punom opsegu studenti kliničari kolegija Klinika za građansko pravo na četvrtoj godini Integriranog studija prava započinju svoju praksu u odvjetničkim uredima odvjetnika Riječkog odvjetničkog zbora. Svi smo s radošću dočekali mogućnost da studenti u stvarnom okruženju i uvjetima svijeta rada započnu svoj klinički kurikulum.  U tjednu koji je iza nas […]

Radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta”

U petak, 25. ožujka 2022. održana je radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta”. U prvom dijelu radionice studente je dr. sc. Dejana Golenko upoznala s načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. U drugom dijelu radionice je jedna grupa studenata uz pomoć doc. dr. sc. Alena Rajka, suca Upravnog […]

Održan VII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje Darka Milkovića, suca Vrhovnog suda RH

Dana 18. ožujka 2022. uz sudjelovanje Darka Milkovića, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske održan je iznimno zanimljiv i posjećen praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Posebno nas je veselilo što se, po prvi put, praktikum nije održavao online putem platforme MS Teams, već su studenti sa sucem Milkovićem, iako uz budno pridržavanje epidemioloških mjera, ipak bili […]

Održana radionica stručne prakse za studente Upravnog studija

Članovi projekta Praxis Iuris održali su 11. ožujka 2022. online radionicu za studente Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija. Radionica je, kao njegov poseban modul,  održana u sklopu kolegija Stručna praksa čiji su nositelji izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta i izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina s Katedre za radno i socijalno pravo, a radionici […]

Održan klinički inkubator s odvjetnicom Jelenom Zjačić

Odvjetnica Jelena Zjačić održala je u utorak, 8. ožujka 2022., vrlo zanimljiv klinički inkubator s temom “Odnosi članova u d.o.o.” U okviru inkubatora sa studentima je obrađen predmet iz stručne prakse odvjetnice Zjačić koji je značajno pobudio interes studenata za izloženu materiju. Studenti su odvjetnici postavljali brojna pitanja te raspravljali o izloženom predmetu. S obzirom […]

Održana radionica stručne prakse za studente Integriranog studija prava

Članovi projekta Praxis Iuris održali su 2. ožujka 2022. online radionicu za studente Integriranog studija. Na radionici su studentima predstavljene dosadašnje projektne aktivnosti s osobitim naglaskom na rad Pravne klinike. U tom je smislu studentima dan kratki osvrt na broj zaprimljenih i obrađenih predmeta s obzirom na područje prava kojem pripadaju. Nakon održane radionice nekoliko […]

Održan sastanak članova projektnog tima

Dana 15. veljače 2022. održan je sastanak projektnog tima na kojem su analizirane dosad provedene projektne aktivnosti. Predstavljeni su rezultati revizije predmeta besplatne pravne pomoći i analize statističkih podataka o zastupljenosti i vrsti obrađenih predmeta u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Također, najavljene su daljnje projektne aktivnosti, primjerice pravni praktikumi pod […]

Održano dežurstvo Pravne klinike namijenjeno studentima Sveučilišta u Rijeci

Dana 23. veljače 2022. u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci održano je dežurstvo Pravne klinike Pravnog fakulteta u Rijeci namijenjeno studentima. Studenti kliničari su vrlo rado sudjelovali u provedbi predmetne aktivnosti te su i nadalje voljni i spremni pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć svojim kolegama. Tim je događajem Pravna klinika obogaćena za još jedno iskustvo […]

Čestitke našoj studentici mentorici Evi Ružić na imenovanju za studentsku pravobraniteljicu

U ak. god. 2021/2022 na 17. sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za studentsku pravobraniteljicu, a ujedno i voditeljicu Ureda studentskog pravobranitelja izabrana je Eva Ružić, studentica pete godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava na Pravnom fakultetu u Rijeci. U svome planu i programu rada Ureda Eva je kao svoj cilj istaknula želju […]

Studenti kliničari sudjelovali na kliničkom inkubatoru uz vodstvo odvjetnice Jasne Drača

U petak 21. siječnja 2022. odvjetnica Jasna Drača održala je vrlo zanimljiv inkubator iz područja obiteljskog i nasljednog prava. Odvjetnica je sa studentima obradila dva primjera iz prakse vezana uz institut bračne stečevine i ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ujedno su studentima prikazani odvjetnički spisi sa podnescima i sudskim odlukama. Studenti su tako kroz „case study“ […]