Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Održano simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo

Dana 20. siječnja 2023. održano je simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo, izbornom kolegiju IX. semestra Integriranog studija prava. Na simuliranom suđenju sučelili su se studenti – polaznici ovog kolegija u ulogama tužitelja i tuženika u sporu koji se temelji na pravnom problemu iz područja europskog prava. Studenti su podijeljeni u četiri grupe tijekom […]

Održano simulirano suđenje uz sudjelovanje Antuna Žagara, predsjednika Upravnog suda u Rijeci

Dana 17. siječnja 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci održano je simulirano suđenje na kojemu su se dva tima studenata sučelila u ulogama tužitelja i tuženika u upravnom sporu. Raspravu je vodio Antun Žagar, predsjednik Upravnog suda u Rijeci, koji je studentima prenio brojne savjete proizašle iz njegove dugogodišnje prakse. U ulogama tužitelja i tuženika […]

Održana terenska klinika u Pazinu

Dana 17. siječnja 2023. godine u Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine održana je peta od ukupno šest planiranih terenskih klinika predviđenih kao dio projektnih aktivnosti na projektu Praxis Iuris.  Ova terenska klinika održana je uz sudjelovanje  studentica kliničarki Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć PRAVRI-ja, Petre Lukić, Amande Lučić i Petre Šorgo, […]

Održana Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu

Dana 11. siječnja 2023. održana je Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu za studente Integriranog studija prava. Radionica je održana uz sudjelovanje akademskih mentora izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića i izv. prof. dr. sc. Dejana Bodula, članova projektnog tima te prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje […]

Studenti kliničari i dvije akademske mentorice sudjelovali na radionici „Law Clinic International Workshop“ na Università Roma Tre od 13. do 16. prosinca 2022.

Od 13. do 16. prosinca 2022. šestero studenata administratora i mentora Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci: Paula Bratović, Artemia Vladišković, Katarina Kršanović, Gabrijela Marković, Paula Kos i Andrej Popović, te dvije akademske mentorice: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača sudjelovali […]

Nagrada dekanice za promociju Fakulteta dodijeljena našim prvim studentima administratorima

Dana 21. prosinca 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci u svečanom raspoloženju dodijeljeno je niz priznanja zaslužnim studenticama i studentima te nastavnicama i nastavnicima Pravnog fakulteta u Rijeci. Posebno smo ponosni na nagrade dodijeljene našim prvim studenticama administratoricama Evi Ružić, Elli Toskić i studentu administratoru Toniju Peliću, koji su dali veliki doprinos u osnivanju Pravne […]

Voditeljica i pet članova projektnog tima “Praxis Iuris” od 13. do 15. prosinca 2022. godine sudjelovali u studijskom putovanju na Pravnom fakultetu u Mariboru

Članovi projektnog tima „Praxis Iuris“ od 13. do 15. prosinca 2022. godine boravili su na Pravnom fakultetu u Mariboru (Slovenija) radi upoznavanja s radom pravne klinike i drugih oblika stručne prakse na Pravnom fakultetu u Mariboru. Iznimno uspješno i korisno studijsko putovanje kolegama i studentima na Pravnom fakultetu u Mariboru započelo je uvodnim sastankom s […]

Održan XI. praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje mr. sc. Ljiljane Stipišić, sutkinje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

Dana 16. prosinca 2022. uz sudjelovanje mr. sc. Ljiljanje Stipišić, sutkinje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske održan je vrlo zanimljiv, jedanaesti po redu, praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Tema praktikuma bila je svrha kažnjavanja i izbor vrste i mjere kazne počiniteljima kaznenih djela. Riječ je o iznimno aktualnoj temi koja nije samo predmet brojnih rasprava […]

Izvješće s posjeta – terenske nastave studenata Pravnog fakulteta u Rijeci Vrhovnom sudu Republike Hrvatske 19. prosinca 2022. godine

Dana 19. prosinca 2022. godine studenti Pravnog fakulteta u Rijeci – polaznici kolegija: Klinika za europsko pravo, Klinika za javno pravo, Klinika za trgovačko i radno pravo te studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci posjetili su Vrhovni sud Republike Hrvatske, pod vodstvom akademskih […]

Održan X. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje Sanje Trgovac, više ustavnosudske savjetnice i voditeljice Službe ustavnosudskih savjetnika u sudačkim referadama Ustavnog suda Republike Hrvatske

Dana 7. prosinca 2022. uz sudjelovanje Sanje Trgovac, više ustavnosudske savjetnice i voditeljice Službe ustavnosudskih savjetnika u sudačkim referadama Ustavnog suda Republike Hrvatske održan je vrlo zanimljiv, deseti po redu, praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Tema praktikuma bila je ustavnosudska i konvencijska zaštita s naslova povrede prava na poštovanje doma, a naglasak je bio na […]

Čestitke našem studentu mentoru Dinu Markiću na dobivanju prestižne stipendije Zaklade „Zlatko Crnić“

Dino Markić, student četvrte godine Integriranog studija prava i student mentor u Pravnoj klinici jedan je od dobitnika prestižne stipendije Zaklade „Zlatko Crnić“ u ak. god. 2022./2023. Zaklada „Zlatko Crnić“ osnovana je za promicanje i podržavanje djelatnosti kojima se unapređuje pravnička struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj. Stipendija Zaklade Crnić dodjeljuje […]

Sastanak članova projektnog tima

Dana 16. studenoga 2022. godine održan je sastanak članova projektnog tima radi dogovora oko organizacije budućih projektnih aktivnosti. Na početku sastanka predstavljeni su rezultati dosad održanih projektnih aktivnosti, a sa zadovoljstvom je utvrđeno da su uspješno održani posljednji ciklusi radionica za usavršavanje interpersonalnih i mentorskih kompetencija studenata. Za prosinac je najavljeno održavanje dva Praktikuma aktualnih […]