Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Dan pravnih klinika

U okviru projekta Praxis Iuris na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 8.-9. rujna 2022. Dan pravnih klinika. Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na razmjenu i usporedbu iskustava u radu pravnih klinika osnovanih na hrvatskim pravnim fakultetima – Pravnom fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Splitu, Pravnom fakultetu u Osijeku te Pravnom fakultetu u Rijeci, […]

Repozitorij radnih materijala obogaćen doprinosom još dvoje odvjetnika

Nakon održanih četiri klinička inkubatora, a uz vodstvo i sudjelovanje eminentnih riječkih odvjetnika, repozitorij radnih materijala obogaćen je njihovim doprinosima u obliku specifičnih radnih materijala i to tužbi, zahtjeva i pravnih lijekova koji su našim studentima poslužili za simulaciju rješavanja realnih predmeta koji su bii postavljeni pred njih. Budući da je cilj ovog vida unaprjeđenja […]