Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Održana Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu

Dana 11. siječnja 2023. održana je Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu za studente Integriranog studija prava. Radionica je održana uz sudjelovanje akademskih mentora izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića i izv. prof. dr. sc. Dejana Bodula, članova projektnog tima te prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje […]

Održan posljednji ciklus radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija studenata

Studenti Pravnog fakulteta u Rijeci pod vodstvom predavača Alena Marota sudjelovali su u četverodnevnoj radionici za usavršavanje mentorskih kompetencija koja se održala na Pravnom fakultetu od 8. do 11. studenoga 2022. godine. Dojmove kolegica o tome kako je protekla radionica možete pročitati u nastavku: “Radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija studenata je bila jako zanimljiva i […]

Terenska nastava na Visokom upravnom sudu

Dana 07.11.2022. studenti polaznici kliničkog kolegija „Klinika za javno pravo“ te studenti četvrte godine integriranog studija prava u sklopu aktivnosti projekta „Praxis Iuris“ posjetili su Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, pod vodstvom nastavnika pravnog fakulteta prof. dr. sc. Daria Đerđe te doc. dr. sc. Stjepana Gadže. Prilikom posjeta Visokom upravnom sudu studenti su […]

Dan pravnih klinika

U okviru projekta Praxis Iuris na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 8.-9. rujna 2022. Dan pravnih klinika. Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na razmjenu i usporedbu iskustava u radu pravnih klinika osnovanih na hrvatskim pravnim fakultetima – Pravnom fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Splitu, Pravnom fakultetu u Osijeku te Pravnom fakultetu u Rijeci, […]

Repozitorij radnih materijala obogaćen doprinosom još dvoje odvjetnika

Nakon održanih četiri klinička inkubatora, a uz vodstvo i sudjelovanje eminentnih riječkih odvjetnika, repozitorij radnih materijala obogaćen je njihovim doprinosima u obliku specifičnih radnih materijala i to tužbi, zahtjeva i pravnih lijekova koji su našim studentima poslužili za simulaciju rješavanja realnih predmeta koji su bii postavljeni pred njih. Budući da je cilj ovog vida unaprjeđenja […]