Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Čestitke našoj studentici mentorici Evi Ružić na imenovanju za studentsku pravobraniteljicu


U ak. god. 2021/2022 na 17. sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za studentsku pravobraniteljicu, a ujedno i voditeljicu Ureda studentskog pravobranitelja izabrana je Eva Ružić, studentica pete godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava na Pravnom fakultetu u Rijeci.

U svome planu i programu rada Ureda Eva je kao svoj cilj istaknula želju za integracijom Pravne klinike i funkcije studentskog pravobranitelja. Navedeno planira postići približavanjem rada Pravne klinike studentima i upoznavanjem studenata sa mogućnošću korištenja usluga Pravne klinike pri osobnom suočavanju sa pravnim problemom.

Čestitamo našoj studentici mentorici i veselimo se njezinom uspjehu, kao i daljnjoj suradnji u okviru Pravne klinike.