Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Četvrti klinički inkubator


Klinički inkubator na temu radnog prava održan je danas, 28. listopada 2020. na Pravnom fakultetu u Rijeci uz sudjelovanje četvero studenata završnih godina studija. Inkubator su predstavile i vodile doc. dr. sc. Adrijana Martinović i dr. sc. Mariza Menger.