Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Članovi projektnog tima Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Nositelj projekta:

Pravni fakultet u Rijeci

prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić

Voditeljica projekta

gabrijela@pravri.hr

051 359 674

prof. dr. sc. Marissabell Škorić

Članica projekta

skoric@pravri.hr

051 359 521

izv. prof. dr. sc. Igor Martinović

Član projekta

imartinovic@pravri.hr

051 359 536

izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović

Članica projekta

adrijana@pravri.hr

051 359 527

doc. dr. sc. Stjepan Gadžo

Član projekta

sgadzo@pravri.hr

051 359 535

izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Član projekta

dbodul@pravri.hr

051 359 675

izv. prof. dr. sc. Loris Belanić

Član projekta

lorisb@pravri.hr

051 359 530

Josip Dešić, asistent

Član projekta

jdesic@pravri.hr

051 359 540

Iva Parenta, asistentica

Članica projekta

iparenta@pravri.hr

051 359 678

(dr. sc. Mariza Menger)

Članica projekta

mmenger@pravri.hr

051 359 529

Jelena Mitrović

Članica projekta

jelena@pravri.hr

051 359 555