Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Dan pravnih klinika


U okviru projekta Praxis Iuris na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 8.-9. rujna 2022. Dan pravnih klinika. Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na razmjenu i usporedbu iskustava u radu pravnih klinika osnovanih na hrvatskim pravnim fakultetima – Pravnom fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Splitu, Pravnom fakultetu u Osijeku te Pravnom fakultetu u Rijeci, uz sudjelovanje nastavnika i studenata navedenih fakulteta. Namjera ove aktivnosti je bila i rad pravnih klinika predstaviti znanstvenoj i stručnoj zajednici te široj javnosti.

Dan pravnih klinika započeo je 8. rujna 2022. u poslijepodnevnim satima sastankom voditelja pravnih klinika i nastavnika pravnih fakulteta. U isto vrijeme zaseban sastanak su održali i studenti kliničari, koji su razmijenili iskustva u pružanju besplatne primarne pravne pomoći.

Dana 9. rujna 2022. otvoreni je dio događaja započeo uvodnom riječi dekanice Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić, nakon čega su studenti-kliničari predstavili rad pravnih klinika u kojima djeluju.

Nakon predstavljanja rada pravnih klinika održan je okrugli stol s temom „Budućnost pravnih klinika kao modela povećanja kvalitete pravnog obrazovanja i širenja dostupnosti pravne pomoći“. Na okruglom stolu sudjelovali su nastavnici pravnih fakulteta, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof dr. sc. Ratko Brnabić, izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, izv. prof dr. sc. Adrijana Martinović te gosti iz prakse, dr. sc. Vlado Skorup, predsjednik Županijskog suda u Rijeci, Vatroslav Abramović, predsjednik Riječkog odvjetničkog zbora, Amira Predovan, predsjednica Zajedničkog javnobilježničkog zbora Primorsko – goranske i Ličko-senjske županije, mr. sc. Emanuel Radolović, predsjednik Općinskog suda u Pazinu. Na okruglom stolu, koji je moderirao član projektnog tima, doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, istaknuta važnost pravnih klinika kao učinkovitog modela praktičnog pravnog obrazovanja i iskustvenog učenja. Podcrtana je i dvojaka važnost pravnih klinika, i u smjeru povećanja kvalitete pravnog obrazovanja i u smjeru oživotvorenja društvene uloge pravnih fakulteta i njihovu integraciju u širu zajednicu.

Dan pravnih klinika završio je održavanjem studentske radionice o praktičnim aspektima davanja općih pravnih informacija i pravnih savjeta u okviru pravne klinike.