Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Dana 15. veljače 2023. održan Okrugli stol – stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci: razvoj i perspektive


U okviru projekta „Praxis Iuris – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“ dana 15. veljače 2023. godine s početkom u 12,00 sati održan je Okrugli stol – diseminacijsko događanje namijenjeno nastavnicima i suradnicima PRAVRI-ja s ciljem osiguranja dugoročne održivosti rezultata projekta. U konstruktivnom dijalogu članova nastavnog osoblja PRAVRI-ja, nastavnika i suradnika, raspravljalo se o iskustvima te prijedlozima za budući razvoj stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci s naglaskom na rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć.

Uvodničarke – akademske mentorice prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević i prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača prenijele su svoja iskustva vezana uz organizaciju i ustrojstvo specijalizirane klinike – Clinica dei Diritti, dell’Immigrazione e della Cittadinanza, ali i drugih oblika stručne prakse na Università degli Studi Roma Tre gdje su sa studentskim timom PRAVRI-ja sudjelovale u radionici „Law Clinic International Workshop“ kao i nazočile procesu pružanja besplatne primarne pravne pomoći u okviru rada naprijed navedene klinike koji se odvija neposredno sa strankama prema live-client modelu.

U nastavku, o svojim iskustvima sa studijskog putovanja na Università degli Studi di Roma Tor Vergata i Università degli Studi Roma Tre, koje su posjetili zajedno s ostalim članovima nastavnog osoblja PRAVRI-ja, a u cilju stručnog usavršavanja, ovladavanja dobrim praksama te osnaživanja mentorskih kompetencija, uvodnom su se riječju raspravi pridružili i izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski te izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, u ulozi uvodničara. Govorili su o stečenim iskustvima vezanim uz rad i ustrojstvo pravnih klinika i drugih oblika stručne prakse na navedenim pravnim fakultetima.

Naglašeno je da su provedbom opisanih projektnih aktivnosti ostvareni zadani ciljevi i da se sa zadovoljstvom može zaključiti kako su članovi nastavnog osoblja PRAVRI-ja imali izvrsnu priliku za stručno usavršavanje te razvijanje svojih kompetencije za pružanje mentorske podrške u provođenje specifičnih modela kliničke nastave. Ovo je podloga dugoročnoj razini izvrsnosti odvijanja stručne prakse, njezinoj kvaliteti i razvoju. Kao vrlo vrijedan, naglašen je doprinos institucionalnoj održivosti projektnih rezultata u post-projektnom razdoblju kroz stvaranje temelja osnažene suradnje sa srodnim inozemnim visokoškolskim institucijama. Kao osobito postignuće istaknuto je potpisivanje sporazuma o suradnji u nastavi pravne klinike s Università degli Studi Roma Tre.

Izuzetno nadahnutim uvodnim riječima kolega uvodničara, kao i cijelim nastavkom rasprave na Okruglom stolu, moderirao je vrlo uspješno član projektnog tima doc. dr. sc. Stjepan Gadžo.

Vrijedan doprinos raspravi, a zapravo, kao uvod u konkretne prijedloge o budućem razvojnom putu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, kao i projektom unaprijeđenih oblika stručne prakse, dala je doc. dr. sc. Ines Matić Matešković izlaganjem prezentacije sa smjernicama razvoja ovog oblika pravne klinike. Kolegica je pojasnila prijedloge donesene temeljem dosadašnjih iskustava (gdje treba istaknuti dobre prakse s kojima su se članovi nastavnog osoblja upoznali na Università degli Studi Roma Tre, osobito stečenih spoznaja u vezi sadržaja (smjernica) iz normativnog akta ovoga sveučilišta čija je praksa provođenja kliničke nastave iznimno bogata). Temeljem dosadašnjeg iskustva provedbe aktivnosti Pravne klinike, kao i proučavanja primjera dobre prakse srodnih hrvatskih i inozemnih pravnih klinika, iznesene su preporuke za buduće unaprjeđenje rada Pravne klinike, zadržavanje i povećanje kvalitete usluga koje pruža, kao i osiguranje njezine dugoročne održivosti. Važno je naglasiti zadovoljstvo osiguranjem održive mentorske nastavničke podrške za sustavno i kontinuirano provođenje Projektom uvedenih modela stručne prakse odnosno njime unaprijeđenih modela stručne prakse što sve itekako doprinosi postizanju ostvarenja svrhe Projekta u cjelini (povećanju zapošljivosti studenata integriranog i stručnog studija PRAVRI-ja omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad).