Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Dekanica i članovi nastavnog osoblja (nastavnici i suradnici PRAVRI-ja) u okviru projektne aktivnosti studijskog putovanja boravili su od 22. do 26. siječnja 2023. godine na uglednim pravnim fakultetima na Roma Tre Università  i Tor Vergata Università  u Rimu


Iznimno uspješan i koristan studijski posjet uglednim pravnim fakultetima Roma Tre Università  i Tor Vergata Università  u Rimu započeo je prvog dana sastankom nastavnika i suradnika PRAVRI-ja s članovima nastavnog osoblja Tor Vergata Università, Dipartimento di Giurisprudenza. Nakon pozdravnih riječi dekana oba fakulteta, u korisnoj i vrlo konstruktivnoj diskusiji, razmijenjena su iskustva i predstavljeni ključni naglasci u provedbi odgovarajućih kolegija i drugih oblika nastave usmjerenih na stjecanje praktičnih kompetencija studenata, a koji se izvode na Tor Vergata Università  i Pravnom fakultetu u Rijeci.

U diskusiji, članovi projektnog tima detaljnije su približili organizacijske aspekte i ustroj Pravne klinike za besplatnu pravnu pomoć te kliničkih kolegija na PRAVRI-ju, kao i način njihova izvođenja. Imajući u vidu da je jedan od temeljnih ciljeva ovog studijskog posjeta bio osnaživanje mentorskih kompetencija nastavnika, osobito se raspravljalo o iskustvima vezanim uz potrebne mentorske kompetencije nastavnika u različitim oblicima stručne prakse: moot court i simuliranim suđenjima, a na podlozi prezentacije koju je priredila naša nastavnica, višegodišnja voditeljica tima PRAVRI-ja na natjecanju o ljudskim pravima. Ne treba, naime, zaboraviti da je člankom 9. točkom c) Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći predviđena mogućnost sudjelovanja kliničara u procesu pružanja besplatne primarno pravne pomoći pred Europskim sudom za ljudska prava, naravno, steknu li se odgovarajuće pretpostavke, čemu se u radu Pravne klinike PRAVRI-ja teži. Naglašena je potreba kroz kliničke kolegije razviti praktične pravne vještine studenata (usmenog i pismenog formuliranja i iznošenja pravnih argumenata kao i razvijanja vještina pravne logike i kritičke analize) te je u ovom smjeru naglasak stavljen na osnaženje mentorskih kompetencija nastavnika koji su ključna poluga u ostvarenju tog cilja. Ipak, kako je slikovito pojašnjeno mentor je za studente kao trener nogometnom timu – tim je taj koji igra, ali trener, kao i mentor gubi ili pobjeđuje zajedno s timom.“

Veliku vrijednost prvog dana studijskog putovanja predstavlja dogovor o održavanju kliničkog modula u trajanju od 4 sata na PRAVRI-ju u okviru kolegija Klinika za građansko pravo koji će se održati 31. ožujka 2023. godine uz suradnju professoresse associateElisabette Corapi, ugledne profesorice i odvjetnice s bogatim međunarodnim iskustvom. Studenti koji upišu kolegij Klinike za građansko pravo imati će jedinstvenu priliku okušati se u pisanju ugovora s međunarodnim elementom na engleskom jeziku što će unaprijediti njihove praktično iskustvo i kompetencije za svijet rada. Ovakva aktivnost značajno će pridonijeti institucionalnoj održivosti projektnih rezultata u post-projektnom razdoblju, stvaranju temelja za umrežavanje i jačanju suradnje sa srodnim inozemnim visokoškolskim institucijama što se projektnom aktivnošću i namjeravalo ostvariti, a ovim i dodatno pridonijeti ostvarenju  cilja projekta – Unapređenju kvalitete i povećanje zastupljenosti postojećih modela stručne prakse.

U poslijepodnevnim satima veliko veselje pružila su nam saznanja o vrlo inspirativnom susretu s doajenom talijanske akademske zajednice u pravnim znanostima. Gospodin Guido Alpa professor emeritus pri Università La Sapienza te jedan od najpoznatijih talijanskih odvjetnika u svom odvjetničkom uredu ugostio je našu akademsku mentoricu i jednog od najmlađih članova projektnog tima koji su nam prenijeli svoja iskustva. Tijekom dugogodišnjeg rada kao vrsni civilist kombinira teorijska i praktična znanja. Naime, profesor Alpa, unatoč zreloj životnoj dobi i dalje predaje na fakultetu i radi u odvjetništvu. Priupitan o mišljenju glede razvoja Pravne klinike i kliničkih predmeta, istaknuo nam je kako je u današnje doba – s ciljem formiranja europskog pravnika (“giurista europeo”)  – prijeko potrebno ponuditi studentima nove oblike poučavanja, poput klinika, simuliranih suđenja i sl. Zajedno s profesorom Alpom članove naše akademske mentore primio je i mlađi kolega Di Donna (professore associato) koji također predaje građansko pravo na Sapienzi te radi u odvjetništvu.

Sljedeća dva dana studijskog putovanja boravili smo na Roma Tre Università, Dipartimento di Giurisprudenza. Riječ je o uglednom pravnom fakultetu s dugogodišnjom tradicijom kliničke nastave na kojem se stručna praksa provodi kroz različite oblike – djelovanjem niza pravnih klinika od kojih su neke specijalizirane za pojedina pravna područja (i ovim posebno zanimljive kao primjer dobre prakse) te nastavom kliničkih kolegija. Za kliničke kolegije na mrežnim stranicama Fakulteta navodi se da „svaki može ‵prerasti′ u pravnu kliniku prema modelu ‵stvarnih slučajeva′“ što smo se i sami osvjedočili, o čemu nešto kasnije.

Najprije smo, pod stručnim vodstvom Emanuele Romeo i uz podršku dr. Tiziane Mancini, od koje smo primili vrlo interesantne materijale o svojevrsnoj „reakreditaciji“ knjižnice provedene od uglednog Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo, GIM, upoznati s knjižnom i srodnom građom (bazama) kojima raspolaže knjižnica Roma Tre Università.

Riječ je o impresivnom fundusu i vrlo je teško opisati naše impresije u susretu s tako brojim i opsežnim knjižničnim postavom. Naime, njegova je uloga neizostavna u provedbi pojedinih oblika stručne prakse gdje studenti raspolažu odgovarajućim domaćim i stranim publikacijama te relevantnim izvorima stručne literature koji im omogućuju stručan i kvalitetan rad. Ovaj segment je kao osobito važan, adekvatno prepoznat i na Pravnom fakultetu u Rijeci te dodatno ojačan resursima osiguranim provedbom ovoga projekta.

Od strane osoblja knjižnice omogućeno nam je u posebnom prostoru periodike knjižnice upoznati najnovije znanstvene i stručne časopise te provesti vrijeme na proučavanju različitih specijalističkih publikacija dostupnih u ograničenom pristupu.

Bili smo u prilici „odškrinuti“ korice knjiga najuglednijih svjetskih nakladnika. Ponosni smo što smo projektnim sredstvima opremili i Pravnu kliniku – Centar za besplatnu pravnu pomoć na našem Fakultetu, a nadamo se da će biti prilike nabaviti još neke naslove.

Ne možemo se ne pohvaliti imenom naše nastavnice, akademske mentorice, među autorima vrijedne knjige – Komentara Obiteljskog zakona uglednog talijanskog nakladnika.

Krunu studijskog putovanja označile su aktivnosti na provedbi konstruktivnih rasprava i mogućnosti upoznavanja s oblicima stručne prakse koje se na  Roma Tre Università provode kroz djelovanje niza pravnih klinika. Među njima i onih specijaliziranih za pojedina pravna područja kakva je, primjerice, Klinika za imigracijska pitanja i azil s kojom smo već ostvarili suradnju i u čijem radu i na radionici su prošli mjesec sudjelovali naši studenti kliničari i akademske mentorice.

Ovom prilikom imali smo zadovoljstvo s voditeljem Klinike, dr. Carlom Caprioglio izmijeniti iskustva u pružanju mentorske podrške studentima kliničarima. No, prije svih valja spomenuti professoressu associatu. Mariu Ceciliu Paglietti koja je, kao koordinatorica različitih oblika stručne prakse i pravnih klinika, sama voditeljica pravne klinike Small Savers Protection Legal Clinic (SSPLC), bila naša domaćica.

Vrlo zanimljivo bilo je čuti kako su na Fakultetu doneseni „Linee guida per le Cliniche Legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre“ kao svojevrsni Vodič u kojem su dane smjernice dobre prakse u organizaciji i radu pravnih klinika, nastavi pravnih klinika, ulozi pravnih klinika, i sl. Poseban naglasak je pritom stavljen na sprječavanje mogućeg sukoba interesa, osiguranje povjerljivosti informacija i kompetencije mentora, što svakako predstavlja aspekte koje na odgovarajući način trebamo i možemo implementirati u Pravnu kliniku PRAVRI-ja. Veliku pažnju uvijek treba posvetiti silabusima kolegija, kakav je primjerice onaj naprijed navedene pravne klinike prof. Paglietti. Na temelju izmjene iskustava i dobrih praksi, a na tragu nacrta Smjernica budućeg održivog razvoja nastave kliničke nastave koje smo pripremili za studijsko putovanje, po završetku projekta pripremiti će se Preporuke koje s internim normativnim aktima trebaju pružiti odgovarajuću podlogu za održivi nastavak i daljnji razvoj različitih oblika stručne prakse na PRAVRI-ju, a posebice daljnjem radu Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć.

Imali smo zadovoljstvo razgovarati i s voditeljem jedne vrlo zanimljive klinike koja je kao klinički kolegij „prerasla“ u pravnu kliniku sa specifičnim modelom rada (kroz semestar) te ograničenim krugom korisnika i uz suradnju s jednom drugom akademskom institucijom -Ekonomskim fakultetom. Riječ je o uglednom kolegi prof. dr. sc. Roberto Baratta – voditelju klinike koja svojim radom pomaže malim Start-Up poduzetnicima u nizu pravnih pitanja koja susreću od osnivanja svojih tvrtki nadalje (primjerice postupcima vezanim uz žig, patent, osnivanje trgovačkog društva i sl.).

Usporedba iskustva i dobre prakse u radu pravnih klinika s posebnim naglaskom na iskustva u pružanju mentorske podrške studentima kliničarima, upoznavanje s ustrojem i organizacijom stručne prakse u specijaliziranim klinikama te mogućnost “iz prve ruke” čuti o Vodiču kao važnom normativnom aktu i upoznati se s njegovom provedbom, pružilo nam je veliko zadovoljstvo i značajnu profesionalnu korist te podlogu za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete rada Pravne klinike i drugih oblika nastave usmjerenih na stjecanje praktičnih kompetencija studenata. Informacije koje smo čuli potaknule su nas na razmišljanje o nekim aspektima koji su se talijanskim kolegama pojavili kao mogući problemi (npr. sukob interesa), pa iako u našem dosadašnjem radu imali takvih situacija, možemo učiti i prevenirati na temelju njihovog iskustva. U punom smislu riječi provedbom ove aktivnosti članovi nastavnog osoblja PRAVRI-ja obogatili su svoje stručno iskustvo te osnažili kompetencije za pružanje mentorske podrške u provođenje specifičnih modela kliničke nastave, što je i bio cilj ove aktivnosti.

Posebno smo ponosni na činjenicu što su prof. Antonio Carratta, dekan Roma Tre Università, i naša Dekanica, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, potpisali važan sporazum o međusobnoj suradnji u unaprjeđenju djelovanja i rada pravnih klinika i drugih oblika nastave usmjerenih na stjecanje praktičnih kompetencija studenata, a kao važan korak u ostvarenju jednog od ciljeva studijskog putovanja – jačanje suradnje sa srodnom inozemnom visokoškolskom institucijom u post-projektnom razdoblju.

Posljednjeg dana studijskog putovanja, ljubaznošću otpravnice poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i naše alumne, mag. iur. Tee Zupičić, posjetili smo Apostolsku signaturu kao najvišu sudsku instanciju Katoličke crkve, osim samog Pape. Imali smo veliko zadovoljstvo čuti detalje specifičnog sudskog postupka koji se pred tim sudištem odvija na latinskom jeziku.

Vrlo zanimljivo bilo je vidjeti prostor Suda Rimske rote kao apelacijskog suda u nizu sudskih predmeta (poništaja braka, odluka donesenih po biskupima, disciplinskih postupaka, i sl.).

Na kraju, treba naglasiti da je provedbom ove aktivnosti omogućeno unaprijediti mentorske kompetencije većeg broja članova nastavnog osoblja PRAVRI-ja čime se dugoročno jamči željena razina izvrsnosti stručne prakse odnosno povećanje kvalitete i izvrsnost provedbe stručne praske na PRAVRI-ju.

Provedbom ove aktivnosti, koja je u svom najpropulzivnijem dijelu uključila detaljno upoznavanje s organizacijom i djelovanjem specijaliziranih pravnih klinika te usvajanje iskustava u provedbi stručne prakse na kliničkim kolegijima, unaprjeđuje se kvaliteta i povećava zastupljenost postojećih modela stručne prakse na PRAVRI-ju što direktno pridonosi ostvarenju drugog cilja projekta. Dugoročno, osigurava se na PRAVRI-ju održiva mentorska nastavnička podrška za sustavno i kontinuirano provođenje Projektom uvedenih modela stručne praske odnosno njime unaprijeđenih modela stručne prakse, ojačava se suradnja sa srodnim inozemnim visokoškolskim institucijama u post-projektnom razdoblju, pa se ovim i ostvaruje svrha Projekta u cjelini, odnosno povećanje zapošljivosti studenata integriranog i stručnog studija PRAVRI, omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.