Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci i sedam članova projektnog tima posjetili pravne klinike uglednih sveučilišta u Ujedinjenom Kraljevstvu


Dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić i sedam članova projektnog tima „Praxis Iuris“ od 22. do 26. svibnja 2022. boravili su u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su posjetili pravnu kliniku Anglia Ruskin University (ARU) u Cambridgeu i pravnu kliniku na King’s Collegeu u Londonu.

Prvoga dana primila ih je voditeljica pravne klinike ARU-a, gđa. Sarah Calder koja im je predstavila pravna područja kojima se klinika bavi, zakonski okvir, oblike suradnje s civilnim društvom i stručnim udrugama, metodologiju rada i statistiku riješenih predmeta, kao i projekte u koje je pravna klinika ARU-a uključena.

Drugoga dana održan je radni sastanak dekanice i članova projektnog tima sa voditeljicom pravne klinike ARU-a, studentima kliničarima i institucijskim i vanjskim mentorima pravne klinike ARU-a. Tom prilikom razmijenjena su iskustva studenata i mentora, uz poseban naglasak na organizaciju rada u klinikama. U ime Pravnog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić potpisala je važan sporazum o suradnji u unaprjeđenju pravnih klinika s voditeljica pravne klinike ARU-a, gđom. Sarah Calder Isti dan Dekanica i članovi projektnog tima posjetili su i Cambridge County Court, gdje ih je primila sutkinja Lindsay Jane Davies, zadužena za obiteljskopravne predmete. Na King’s Collegeu u Londonu dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci i članovi projektnog tima održali su radni sastanak s gđom. Shailom Pal, voditeljicom King’s Legal Clinic, te studentima kliničarima, a sastanku je online putem sudjelovala i Sue Willman, pomoćnica voditeljice pravne klinike, s dugogodišnjim iskustvom rada u praksi, posebice u području prava zaštite okoliša. Članovi projektnog tima susreli su se i s prodekanima pravnog fakulteta (Dickson Poon School of Law) King’s Collegea.

Tijekom sastanka razmijenjena su iskustva, predstavljen je rad obje pravne klinike, ciljevi klinika, način rada u grupama, uloga studenata i institucijskih i vanjskih mentora, vrste pravne pomoći koje su studenti ovlašteni pružati, domaći i međunarodni projekti u kojima obje pravne klinike sudjeluju te suradnja sa civilnim društvom i stručnim udrugama.

U okviru opisanog studijskog putovanja – posjeta uglednim inozemnim pravnim klinikama razmijenjena su vrijedna iskustva koja će pomoći u daljnjem razvoju Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci.