Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Press Clipping Praxis Iuris Free primary legal aid and professional practice at the Faculty of Law in Rijeka

Praxis Iuris in the media: