Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Students mentors in the academic year 2021.-2022.

Ivona Pavić

ipavic@pravri.hr

Biography (HR)

Hana Orešković

horeskovi@pravri.hr

Biography (HR)

Eva Ružić

eruzic@pravri.hr

Biography (HR)

Ivana Mlinarić

imlinaric@pravri.hr

Biography (HR)

Klara Babić

kbabic@pravri.hr

Biography (HR)

Domenika Bačani

domenika.bacani2e@gmail.com

Biography (HR)

Mia Belci

mbelci@pravri.hr

Biography (HR)

Luka Brajković

lbrajkov1@pravri.hr

Biography (HR)

Robi Cvitić

rcvitic@pravri.hr

Biography (HR)

Sanjin Grozdanić

sgrozdani@pravri.hr

Biography (HR)

Anđela Horvat

ahorvat@pravri.hr

Biography (HR)

Damjan Jelenović

djelenovi@pravri.hr

Biography (HR)

Katarina Kršanović

kkrsanovi@pravri.hr

Biography (HR)

Loris Laković

llakovic@pravri.hr

Biography (HR)

Daniela Macuka

dmacuka@pravri.hr

Biography (HR)

Anamarija Peharda

apeharda@pravri.hr

Biography (HR)

Toni Pelić

tpelic@pravri.hr

Biography (HR)

Dora Preložnjak

dpreloznj@pravri.hr

Biography (HR)

Elis Skoko

eskoko@pravri.hr

Leonarda Šenvald

lsenvald@pravri.hr

Biography (HR)

Vito Vrdoljak

vvrdoljak@pravri.hr

Biography (HR)