Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Eva i Toni predali dužnost studenata administratora u Pravnoj klinici Pauli i Artemii


Dana 3. listopada 2022. održana je primopredaja dužnosti administratora u Pravnoj klinici. Sastanak su vodili voditeljica Pravne klinike prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić i asistent Josip Dešić, zamjenik voditeljice Pravne klinike. Studenti administratori Eva Ružić i Toni Pelić diplomirali su, stoga su imenovani novi studenti administratori: Artemia Vladišković i Paula Bratović. Toni i Eva uveli su nove studentice administratorice u njihove nove dužnosti, objasnili kordinaciju rada kliničkih grupa, digitalno vođenje spisa, način zaprimanja predmeta i komunikacije sa strankama.

Podsjetimo, Eva i Toni uspješno su obavili izuzetno zahtjevnu dužnost studenata administratora nakon osnivanja Pravne klinike, a Toni je samostalno osmislio informatički sustav e-Klinika na kojem se temelji digitalno vođenje spisa. Oni su bili i prvi studenti administratori u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci, pa je i i njihovim angažmanom i entuzijazmom Pravna klinika „stala na noge.“

Evi i Toniju čestitatmo na uspješno odrađenoj dužnosti i želimo puno sreće u izazovima koje donosi svijet rada, a Artemiji i Pauli želimo puno uspjeha u dužnost studenta administratora u Pravnoj klinici.