Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Izvješće s posjeta – terenske nastave studenata Pravnog fakulteta u Rijeci Vrhovnom sudu Republike Hrvatske 19. prosinca 2022. godine


Dana 19. prosinca 2022. godine studenti Pravnog fakulteta u Rijeci – polaznici kolegija: Klinika za europsko pravo, Klinika za javno pravo, Klinika za trgovačko i radno pravo te studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci posjetili su Vrhovni sud Republike Hrvatske, pod vodstvom akademskih mentora izv. prof. dr. sc. Ane Pošćić i izv. prof. dr. sc. Adrijane Martinović.

Studente su dočekali sudac Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda RH, sudac Dražen Tripalo, predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH, sutkinja Goranka Barać – Ručević, sutkinja Građanskog odjela Vrhovnog suda RH i voditeljica Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije te viša sudska savjetnica specijalistica Morana Briški iz istog Odjela.

Studenti su pri posjetu imali jedinstvenu priliku iz prve ruke dobiti uvid u funkcioniranje Vrhovnog suda RH, njegove nadležnosti, organizaciju i sastav. Sudac Damir Kontrec predstavio je praktične aspekte rada Građanskog odjela, a sudac Dražen Tripalo praktične aspekte rada Kaznenog odjela Vrhovnog suda RH. Kroz prezentaciju tipičnih predmeta, načina raspodjele predmeta pojedinim vijećima, određivanje sudca izvjestitelja itd. sudci su studentima približili svakodnevnu organizaciju rada, odlučivanja i opterećenja navedenih odjela predmetima, te tako studentima prenijeli praktična znanja koja je moguće steći jedino u ovakvoj vrsti interakcije. Sutkinja Goranka Barać – Ručević predstavila je rad sudskog Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije koji u značajnoj mjeri podupire rad sudaca te se postojanje i razvoj ovakvog specijaliziranog Odjela pokazalo višestruko korisnim, osobito nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno u kontekstu primjene pravne stečevine EU.

U praktičnom dijelu terenske nastave, Viša sudska savjetnica specijalistica Morana Briški iz Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije sa studentima je analizirala predmet iz sudske prakse Vrhovnog suda RH, u kojem je Vrhovni sud RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu Europske unije. Riječ je o predmetu po zahtjevu za izručenje u Rusiju islandskog državljanina u ekstradicijskom pritvoru u Republici Hrvatskoj. U vrlo zanimljivoj prezentaciji popraćenoj brojnim pitanjima studenata, analizirani su različiti aspekti ovog zanimljivog slučaja što je studentima omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina na konkretnom predmetu i pravnim pitanjima koja su se u njemu pojavila.

Obavijest Vrhovnog suda o tome kako je protekao posjet studenata Pravnog fakulteta u Rijeci možete pročitati na linku u nastavku:

Terenska nastava riječkih studenata u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske (vsrh.hr)

Terenska nastava projektna je aktivnost koja se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Terenska nastava uključuje posjet studenata najvišim sudovima u Republici Hrvatskoj, kako bi se upoznali s ustrojem i radom tih sudova u njihovom svakodnevnom okruženju te tako stekli praktični uvid u funkcioniranje pravosudnog sustava na najvišim instancama. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.