Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Izvješće s posjeta – terenske nastave studenata Pravnog fakulteta u Rijeci Županijskom sudu u Rijeci 3. ožujka 2023


Dana 3. ožujka 2023. godine studenti Pravnog fakulteta u Rijeci – polaznici kolegija: Klinika za kazneno pravo, Klinika za građansko pravo te studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci posjetili su Županijski sud u Rijeci, pod vodstvom voditeljice projekta prof. dr. sc. Gabrijele Mihelčić, i akademskih mentora prof. dr. sc. Marissabell Škorić, izv. prof. dr. sc. Dalide Ritossa, dr. sc. Ive Parenta, i Josipa Dešića, mag. iur. 

U impresivnoj zgradi Županijskog suda u Rijeci koja je podignuta 1904. godine, studente i njihove mentore primili su predsjednik suda dr. sc. Vlado Skorup, te sutkinja Filka Pejković, zamjenica predsjednika suda i sutkinja Građanskog odjela toga suda te sutkinja Sandra Juranović, predsjednica Kaznenog odjela.

Studenti su imali jedinstvenu priliku iz prve ruke dobiti uvid u funkcioniranje Županijskog suda u Rijeci, njegove nadležnosti, organizaciju i sastav. Zamjenica predsjednika suda Filka Pejković predstavila je praktične aspekte rada Građanskog odjela, a sutkinja Sandra Juranović praktične aspekte rada Kaznenog odjela Županijskog suda. Navela je da je to jedan od četiri suda u Republici Hrvatskoj nadležan za predmete iz područja  korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao i za područje ratnih zločina. Kroz prezentaciju tipičnih predmeta, načina raspodjele predmeta pojedinim vijećima, određivanje sudca izvjestitelja itd. sudci su studentima približili svakodnevnu organizaciju rada, odlučivanja i opterećenja navedenih odjela predmetima, te tako studentima prenijeli praktična znanja koja je moguće steći jedino u ovakvoj vrsti interakcije.

Predsjednik suda i predsjednice odjela naglasili su da posao suca vrlo intenzivan, da zahtijeva praćenje izmjena propisa, kako domaćih tako i europskih te praćenje prakse europskih sudova, no unatoč tome da je vrlo kreativan i pruža mnogo zadovoljstva. Kao konkretan primjer pojašnjeno je na koji se način institut dosjelosti razumijeva primjenom zaštite koja se pruža pravu na mirno uživanje imovine kroz članak 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i nacionalni pozitivnopravni okvir. Studenti kliničari dobili su zadatak proučiti predmet Europskog suda za ljudska prava Radomilja i drugi protiv Hrvatske važan upravo zbog koncepciju zaštite konvencijskog prava kod dosjedanja na nekretninama u društvenom vlasništvu kao zakonskoj osnovi stjecanja prava vlasništva na nekretnini.

Ova će terenska nastava zasigurno ostati u lijepom sjećanju studentima, a vjerujemo neke i potaknuti da se po završetku fakulteta otisnu u sudačke vode.

Terenska nastava projektna je aktivnost koja se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Terenska nastava uključuje posjet studenata najvišim sudovima u Republici Hrvatskoj, kako bi se upoznali s ustrojem i radom tih sudova u njihovom svakodnevnom okruženju te tako stekli praktični uvid u funkcioniranje pravosudnog sustava na najvišim instancama. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.