Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Kliničarima dostupno sve više primjera pismena u repozitoriju


Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć, od svojeg osnutka prije dva mjeseca, prikuplja obrasce i pismena sa Kliničkih inkubatora koji su studentima kliničarima dostupni online u svako doba. Studenti kliničari na taj način imaju na raspolaganju praktične alate kojima rješavaju sve slične slučajeve ubrzavajući rad klinike i dostupnost pravne pomoći. Pismena se pohranjuju u informacijskoj bazi Pravne klinike, pod nadzorom akademskih mentora i asistenata.