Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Klinički inkubator na temu uzdržavanja


Treći klinički inkubator održan je u ponedjeljak, 26. listopada 2020. s temom uzdržavanja. Na inkubatoru sudjelovalo je 5 studenata, pod vodstvom dr. sc. Marize Menger i asistenta Josipa Dešića.