Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Klinički inkubator o dugoročnim kreditima


Odvjetnica Sandra Ivić održala je Klinički inkubator s temom ugovaranja i osiguranja dugoročnog zajma i predstavila predmet koji je u praksi njenog odvjetničkog ureda zaprimljen kao ovršni predmet i koji je, u smislu činjeničnog stanja i provedenih pravnih radnji, postavio još jedan izvrsni pomak kad se radi o edukaciji naših studenata.

Inkubator je održan uz prisutnost petero studenata viših godina studija putem MS Teams platforme, a kao moderatorica predavanja sudjelovala je doc. dr. sc. Adrijana Martinović.