Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Klinički inkubator s odvjetnikom Berislavom Pavišićem

Pravni fakultet Rijeka (online: MS Teams)
22. travnja 2021. u 13,00 sati

Nakon kratke pauze, klinički inkubatori u sklopu projekta Praxis Iuris nastavljaju sa svojim radom.

Dana 22. travnja 2021. godine s početkom u 13,00 sati održat će se klinički inkubator pod vodstvom odvjetnika Berislava Pavišića.

Tema predmetnog inkubatora bit će iz područja prekršajnog prava.