Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Klinički inkubator s odvjetnikom Kristianom Čarapićem

Pravni fakultet u Rijeci
10. veljače 2021., u 13,00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris u srijedu, 10. veljače 2021., u 13,00 sati održat će se online klinički inkubator sa studentima viših godina studija Pravnog fakulteta u Rijeci. Inkubator će voditi odvjetnik Kristian Čarapić na način da će studente upoznati sa slučajem iz prakse te im na praktičnom primjeru, počevši od pokretanja parničnog postupka podnošenjem tužbe do njegovog pravomoćnog okončanja donošenjem drugostupanjske presude, objasniti jedan od važnijih instituta građanskog prava.