Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Mini praktikum sa sucem Damirom Kontrecom, predsjednikom Građanskog odjela Vrhovnog suda RH

Pravni fakultet u Rijeci (online: MS Teams)
1. travnja 2022. u 11,30 sati

Dana 1. travnja 2022. u 11,30 sati putem platforme MS Teams održat će se mali praktikum sa sucem Damirom Kontrecom, predsjednikom Građanskog odjela Vrhovnog suda RH.

Studenti će imati priliku kroz raspravu o predmetima koje su rješavali u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć iz područja stvarnog prava i zemljišnoknjižnog prava provjeriti stečeno znanje.

Studenti kolegija Klinika za građansko pravo sa sucem će razgovarati o institutu prigovora nužnog nasljednog dijela koji se tiče kliničkog predmeta koji vode.

Poveznica za mali praktikum biti će dostavljena prije održavanja malog praktikuma.

Pozivaju se zainteresirani studenti da se jave na mail  tdopud@pravri.uniri.hr