Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava simuliranog suđenja

Pravni fakultet Rijeka
17. siječnja 2023.g. u 11,00 sati

Dana 17. siječnja 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se simulirano suđenje iz područja upravnog prava.

Raspravu će voditi Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci uz sudjelovanje studenata integriranog studija prava u ulogama tužitelja i tuženika.