Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava simuliranog suđenja

Pravni fakultet u Rijeci
18. siječnja 2022.

Dana 18. siječnja 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se simulirano suđenje iz područja upravnog prava.

Raspravu će voditi doc. dr. sc. Alen Rajko, sudac Upravnog suda u Rijeci uz sudjelovanje studenata pete godine integriranog studija prava u ulogama tužitelja i tuženika.