Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava terenske nastave – posjet Visokom trgovačkom sudu RH 9. veljače 2023. godine

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
9. veljače 2023. godine

U okviru projektne aktivnosti terenske nastave na projektu Praxis Iuris, studenti Pravnog fakulteta u Rijeci imat će priliku posjetiti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 9. veljače 2023. godine. Tijekom terenske nastave studenti će se upoznati s radom, ustrojem, sastavom i nadležnostima Visokog trgovačkog suda RH, praktičnim aspektima rada sudaca i sudskih savjetnika uz prezentaciju tipičnih predmeta. Sudci će sa studentima održati kratku radionicu i prikaz primjene europskog prava u predmetima pred Visokim trgovačkim sudom RH. Iskustvo terenske nastave predstavlja dragocjenu nadogradnju stečenih teorijskih znanja studenata te pridonosi povećanju kvalitete i unapređenju postojećih modela stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci.