Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava VII. praktikuma aktualnih pitanja iz prakse koji će održati sudac Vrhovnog suda RH Darko Milković, mag. iur.

Pravni fakultet u Rijeci
18. ožujka 2022.

Na Pravnom fakultetu u Rijeci, u okviru projekta Praxis Iuris, dana 18. ožujka 2022. održat će se VII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Darko Milković, mag. iur.

Zainteresirani studenti mogu se osobno javiti u srijedu od 12,00 do 14,00 sati
dežurnim studentima kliničarima u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu
pravnu pomoć. Broj prijava je ograničen.