Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava X. praktikuma aktualnih pitanja iz prakse

Pravni fakultet Rijeka
7. prosinca 2022.g. u 9.00 sati

Na Pravnom fakultetu u Rijeci, u okviru projekta Praxis Iuris, dana 7. prosinca 2022. održat će se X. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica i voditeljica Službe ustavnosudskih savjetnika u sudačkim referadama.

Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na praktikumu iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr. Broj prijava je ograničen.