Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava XI. praktikuma aktualnih pitanja iz prakse

Pravni fakultet u Rijeci
16. prosinca 2022.g. s početkom u 9.00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris na Pravnom fakultetu u Rijeci, dana 16. prosinca 2022. održat će se XI. praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum će voditi mr. sc. Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske. Tema praktikuma je “Svrha kažnjavanja i izbor vrste i mjere kazne počinitelju kaznenog djela”.

Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na praktikumu iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr. Broj prijava je ograničen.