Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Nakon kratkog ljetnog odmora održan sastanak članova projektnog tima


Dana 3. rujna 2021. godine, a nakon kratkog, ljetnog predaha, članovi projektnog tima Praxis Iuris održali su sastanak radi daljnjih dogovora oko predstojećih projektnih aktivnosti.

Nadolazeće projektne aktivnosti uključuju organizirane stručne ekskurzije u vidu posjeta nastavnika i studenata uključenih u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć klinikama Pravnog fakulteta u Zagrebu i Osijeku kako bi se studenti upoznali s organizacijom rada u tim klinikama i razmijenili međusobna iskustva.

U tijeku je i okupljanje nove generacije studenata kliničara za rad u Centru.