Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Novi klinički inkubator s odvjetnicom Jelenom Zjačić

Pravni fakultet u Rijeci
8. ožujka 2022. u 9,00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris dana 8. ožujka 2022. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci odvjetnica Jelena Zjačić održat će klinički inkubator za studente. Tema kliničkog inkubatora bit će “Odnosi članova u d.o.o.-u”.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo zainteresirane studente da se prijave za sudjelovanje na e-mail adrijana.martinovic@pravri.uniri.hr.