Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Novi/stari klinički vjetrovi i klinički tjedan unaprjeđenja vidljivosti projektnih aktivnosti


S povratkom u dvorane u punom opsegu studenti kliničari kolegija Klinika za građansko pravo na četvrtoj godini Integriranog studija prava započinju svoju praksu u odvjetničkim uredima odvjetnika Riječkog odvjetničkog zbora. Svi smo s radošću dočekali mogućnost da studenti u stvarnom okruženju i uvjetima svijeta rada započnu svoj klinički kurikulum. 

U tjednu koji je iza nas studenti kliničari Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć te kolegija Klinika za građansko pravo imali su priliku sudjelovati u više oblika praktične nastave.

U srijedu, 30. ožujka 2022. s početkom u 9,00 sati na Fakultetu te uz sudjelovanje javne bilježnice Amire Predovan iz Krka i prisjednika iz javnobilježničkog ureda putem platforme MS Teams održano je simulirano ročište ostavinske rasprave na kojem su studenti kolegija Klinika za građansko pravo proveli ročište uz učešće kolega iz prakse. Na ostavinskoj raspravi proglašena je oporuka ostavitelja, primljene su na zapisnik nasljedničke izjave, ali i prigovor kćeri ostavitelja o povredi nužnog nasljednog dijela uslijed oporučnog raspolaganja zbog čega je predmet upućen sudu radi donošenja odluke o prekidu ostavinskog postupka i upućivanja u parnicu onog čije je pravo manje vjerojatno. Javna bilježnica Predovan, koja je i predsjednica Zajedničkog javnobilježničkog zbora Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije pomogla je studentima u pripremi ostavinske rasprave (obrascima poziva i sl.), a posebno ih je pohvalila u vođenju rasprave, jednako kao i kolega javnobilježnički prisjednik.

U nastavku tjedna, dana 1. travnja 2022. u 11,30 sati putem platforme MS Teams imali smo veliko zadovoljstvo ugostiti suca Damira Kontreca, predsjednika Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je vodio mali praktikum. Studenti su kroz raspravu o predmetima koje su rješavali u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć iz područja stvarnog prava i zemljišnoknjižnog prava te nasljednog prava imali priliku provjeriti stečeno znanje. Naša studentica administratorica Eva Ružić pripremila je tri case studyja, a riječ je bila o stvarnim predmetima koji su rješavani u Centu i u kojima je korisnicima besplatne pravne pomoći pružena pomoć. Izlaganje i analiza kolegice Eve Ružić bili su iznimno dobro pripremljeni i pokazali su veliko znanje studenata kliničara i pravilnost njihova postupanja. Kolegica Ružić detaljno je izložila tri predmeta, riječ je bila o institutima koji su vrlo složeni jer su se odnosili na raspolaganja nekretninama za slučaj smrti, povredama nužnog nasljednog dijela zbog oporučnog raspolaganja, tzv. uračunavanju dara u ostavinsku imovinu i sl. Sudac Kontrec detaljno je na temelju iznijetog činjeničnog supstrata analizirao sa studentima konkretne praktične situacije i iznio stajališta relevantne sudske prakse. Osobitu vrijednost za studente kolegija Klinika za građansko pravo predstavljao je dio malog praktikuma u kojem su sa sucem razgovarali o institutu prigovora nužnog nasljednog dijela koji se tiče kliničkog predmeta koji vode. Osobito zbog toga što je sudac Kontrec prethodno analizirao pismena i isprave na temelju kojih su postupali u predmetu te ih uputio na koji način i s koji sadržajem izraditi sudsko rješenje o prekidu ostavinskog postupku te što bi trebala sadržavati tužba koju bi podnio nasljednik koji tvrdi da mu je povrijeđen nužni nasljedni dio.

Dan i tjedan završili su još jednim izvanredno zanimljivim praktičnim iskustvom – u petak, 1. travnja 2022. s početkom u 13,15 sati putem platforme MS Teams održan je case study s odvjetnikom Vatroslavom Abramovićem, predsjednikom Riječkog odvjetničkog zbora na kojem je tema bila nedostaci u sadržaju ugovora o kupoprodaji nekretnine. Studenti su imali priliku analizirati navedenu materiju na konkretnim primjerima iz odvjetnikove prakse. Odvjetnik Abramović „proveo“ je studente kroz sadržaj ugovora o kupoprodaji nekretnine u slučaju kada se radi o valjanom (i potpunom) pravnom temelju za stjecanje prava vlasništva na nekretnini, ali i kroz ugovor u kojem je clausula intabulandi dana pod uvjetom i objasnio daljnje postupanja u oba slučaja. Interes studenata bio je vrlo velik, pa su, između ostalog, odvjetnika Abramovića zamolili da im dostavi i primjer prijedloga za upis prava vlasništva temeljem kupoprodajnog ugovora i rješenje o upisu prava vlasništva kojim je izvršen upis po kupoprodajnom ugovoru što je odvjetnik Abramović učinio i na čemu smo zahvalni.

Naime, Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć, od svojeg osnutka prikuplja obrasce i pismena sa svih oblika kliničke nastave (ponajprije je to bilo s Kliničkih inkubatora) koji su studentima kliničarima dostupni u svako doba. Studenti kliničari na taj način imaju na raspolaganju praktične alate kojima rješavaju sve slične slučajeve ubrzavajući rad klinike i dostupnost pravne pomoći. Pismena se pohranjuju u tzv. informacijskoj bazi Pravne klinike koja je obogaćena s navedenim pismenima koji će studentima biti od velike koristi.