Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Obavijest o radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć


Nakon ljetne stanke Pravna Klinika – Centar za primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci nastavlja zaprimati prijave građana isključivo telefonskim putem na broj 099 530 6250 i to srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

Ostalim radnim danima Pravna klinika pruža pravnu pomoć u suradnji s udrugama civilnog društva.