Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Obavijest o radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć

Pravni fakultet u Rijeci
13. lipnja do 15. srpnja / 1. rujna do 30. rujna 2022.

U razdoblju dok traju ispitni rokovi: od 13. lipnja pa do 15. srpnja 2022. godine te od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine Pravna klinika usluge besplatne primarne pravne pomoći pružati će udrugama civilnog društva i centrima s kojima ima sklopljene ugovore o suradnji.

                Od jeseni, s početkom nove akademske godine 2022/2023, od 1. listopada 2022. godine Pravna klinika ponovno će biti na raspolaganju svim svojim korisnicima i pružati besplatnu primarnu pravnu pomoći uz obaveznu prethodnu telefonsku najavu za vrijeme konzultacija (srijedom od 12.00 do 15.00h). Do jeseni, želimo vam svako dobro!