Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Obavijest o radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć


Pravna Klinika – Centar za primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci zaprimat će prijave građana isključivo telefonskim putem na broj 099 530 6250 i to srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

Pravna pomoć pružat će se osobama koje ispunjavaju pretpostavke iz čl. 10. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Nakon što se utvrdi da osoba ispunjava pretpostavke za ostvarivanje prava na besplatnu primarnu pravnu pomoć iz čl. 10. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, zakazat će se termin za razgovor.

Ostalim radnim danima Pravna klinika pruža pravnu pomoć u suradnji s udrugama civilnog društva.