Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Obavijest o radu Pravne klinike uslijed nadolazećih blagdana

Pravni fakultet Rijeka
22. prosinca 2022. do 8 siječnja 2023.

Poštovani i dragi korisnici,

Tijekom perioda od 22. prosinca 2022. do 8. siječnja 2023. Pravna klinika – Centar za besplatnu pravnu pomoć primati će samo upite za besplatnu pravnu pomoć korisnika koji dolaze iz udruga s kojima Pravna klinika ima zaključene ugovore o suradnji.

Od 9. siječnja 2023. godine Pravna klinika ponovno će biti otvorena za pružanje besplatne primarne pravne pomoći  svim  zainteresiranim korisnicima, i  to kao što je inače predviđeno, isključivo telefonskim putem svaku srijedu u vremenu od 12.00 do 15.00 sati, pri čemu je moguće s korisnicima besplatne primarne pravne pomoći dogovoriti daljnje korake u postupku pružanje pomoći.

Svako dobro u danima koji dolaze!