Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Obavijest studentima prijavljenima za rad u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć


Vezano za upite studenata oko mogućnosti angažmana u Pravnoj klinici – Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć i na projektu Praxis Iuris, obavještavamo sve dosadašnje i potencijalne sudionike da će pozive za predstojeće aktivnosti, posebice radionice interpersonalnih i mentorskih kompetencija primiti na e-mail adrese koje su nam dostavili te putem ove web stranice.