Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odgoda VII. praktikuma aktualnih pitanja iz prakse sa sucem Vrhovnog suda RH mr. sc. Draženom Jakovinom

Odgođeno

Obavještavaju se studenti da se odgađa VII. praktikum aktualnih pitanja iz prakse koji je dana 4. ožujka 2022. trebao održati mr. sc. Dražen Jakovina, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu.

O novome datumu održavanja predmetnoga praktikuma studenti će biti pravovremeno obaviješteni.