Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Interpersonalne kompetencije

Održan novi ciklus radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata


Studenti Pravnog fakulteta u Rijeci su pod vodstvom Alena Marota sudjelovali u petodnevnoj radionici za usavršavanje interpersonalnih kompetencija. Radionica se održavala online od 29. studenog do 3. prosinca.

Posebna je svrha radionice bila naučiti studente efikasnijoj komunikaciji u određenim situacijama vezanim prvenstveno za profesionalni pravni kontakt. S tim u vezi sa studentima su se uvježbavale ključne komunikacijske vještine vezane uz pravnu struku, a koje se odnose na prvi dojam i uspostavljanje odnosa, zatim verbalnu komunikaciju, jasno izražavanje, provjeru razumijevanja, argumentaciju i uvjeravanje, vještinu govorenja, aktivno slušanje, postavljanje pitanja te baratanje neverbalnom komunikacijom.

Sa studentima su obrađivane i vještine koje je poželjno razviti za savladavanje straha kod javnih nastupa, zatim vještine putem kojih se na konstruktivan način mogu riješiti konflikti i vještine poželjne za posredovanje u rješavanju sukoba između dviju strana koje same ne mogu riješiti sukob.