Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Mentorske kompetencije

Održan drugi ciklus radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija nastavnika


Nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta u Rijeci imali su priliku sudjelovati na trodnevnoj radionici za usavršavanje mentorskih kompetencija koja se održavala u razdoblju od 25. do 27. listopada u dva termina (prijepodnevnom i poslijepodnevnom).

Na radionicama se interaktivno učilo i raspravljalo o komunikacijskim vještinama u sklopu mentorstva i samom mentorskom procesu koji obuhvaća postupak odabira mentora i mentorirane osobe, dogovaranja ciljeva i načina realizacije, provedbe i ostvarivanja ciljeva uz praćenje, zaključivanja procesa mentorstva te konačno analize i evaluacije mentorskog procesa i izvedbe mentora i mentorirane osobe.