Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan drugi Klinički inkubator


Na Pravnom fakultetu u Rijeci, dana 15. listopada 2020. godine, održan je i drugi Klinički inkubator. Ovoga puta su studenti mentori simulirali pružanje besplatne pravne pomoći članovima projektnog tima iz područja stvarnog prava, i to prava vlasništva.