Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan klinički inkubator iz područja prekršajnog prava


Odvjetnik Berislav Pavišić održao je, u suradnji sa asistenticom s Katedre za kazneno postupovno pravo Ivom Parenta, petnaesti po redu klinički inkubator za studente Pravnog fakulteta u Rijeci s temom iz prekršajnog prava, pripremivši zanimljive i aktualne slučajeve za prisutne studente.

Ovaj klinički inkubator bio je rekordan po broju sudionika; sudjelovalo je više od četrdeset studenata putem MS Teams platforme.