Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan klinički inkubator s odvjetnikom Goranom Marjanovićem


Odvjetnik Goran Marjanović održao je posljednji u nizu “mini ciklusa” inkubatora iz područja prekršajnog i kaznenog prava.

Inkubator je održan dana 12. svibnja 2021. godine putem platforme MS Teams.

Odvjetnik Marjanović je sa studentima obradio kompleksan predmet iz prakse nastojeći im činjenice konkretnog predmeta protumačiti u kontekstu Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona te Zakona o sigurnosti prometa na cestama.