Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan klinički inkubator s odvjetnikom Goranom Marjanovićem


Odvjetnik Goran Marjanović održao je posljednji u nizu “mini ciklusa” inkubatora iz područja prekršajnog i kaznenog prava.

Inkubator je održan dana 12. svibnja 2021. godine putem platforme MS Teams.

Odvjetnik Marjanović je sa studentima obradio kompleksan predmet iz prakse nastojeći im činjenice konkretnog predmeta protumačiti u kontekstu Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona te Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.