Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan I. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje suca Damira Kontreca, predsjednika Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Dana 30. rujna 2020. godine, s početkom u 10,00 sati uz sudjelovanje suca Damira Kontreca, predsjednika Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održan je prvi praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Na praktikumu, koji se održavao online putem platforme MS Teams, analizirana su brojna aktualna pitanja iz prakse iz materije stvarnog i zemljišnoknjižnog prava. Studenti su mogli dobiti uvid u zaključke odluka iz konkretnih sudskih sporova vezanih za smetanje posjeda, vlasničke tužbe, i uvijek aktualnu problematiku zemljišnih knjiga, koje su i danas, dvadeset i pet godina nakon donošenja Zakona o zemljišnim knjigama, bremenite problemima te ne odražavaju faktično stanje nekretnina relevantno za pravni promet. U interakciji sa sucem studenti su kroz primjere iz sudske prakse (tzv. practice based learning) produbili stečeno teorijsko znanje iz stvarnog i zemljišnoknjižnog prava te osnažili svoje praktične vještine. Poseban doprinos predstavljao je sučev sveobuhvat kompleksnih instituta stvarnog i zemljišnoknjižnog prava koje je svojom ekspertizom doveo u vezu s relevantnom sudskom praksom vezanom za pojedine institute i uputio studente kako argumentirano zaključivati u specifičnim stvarnopravnim i zemljišnoknjižnim odnosima.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.