Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan Praktikum aktualnih pitanja iz prakse


Dana 30. rujna 2020. godine, s početkom u 10,00 sati, sudac Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, održao je Praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Na Praktikumu, koji se održavao online putem platforme MS Teams, razmatrala su se i raspravljala brojna aktualna pitanja iz prakse iz domene stvarnog i zemljišnoknjižnog prava.