Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan VII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje Darka Milkovića, suca Vrhovnog suda RH


Dana 18. ožujka 2022. uz sudjelovanje Darka Milkovića, suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske održan je iznimno zanimljiv i posjećen praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Posebno nas je veselilo što se, po prvi put, praktikum nije održavao online putem platforme MS Teams, već su studenti sa sucem Milkovićem, iako uz budno pridržavanje epidemioloških mjera, ipak bili na Fakultetu on situ. Tema praktikuma bili su radni odnosi, a naglasak je bio na institutu izvanrednog otkaza ugovora o radu zbog spolne diskriminacije na radu.

Na primjeru aktualnog i zanimljivog predmeta studenti su imali priliku vidjeti kako izgleda sudski spis, tužba zbog otkaza ugovora o radu, zahtjev za zaštitu prava, sudski zapisnici, prvostupanjska i drugostupanjska presuda, žalba, ustavna tužba te odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe. Na taj način omogućeno im je prepoznati specifične radnopravne odnose vezane uz otkaz ugovora o radu, analizirati posebnosti navedenih radnopravnih instituta (kao i instituta građanskog materijalnog i građanskog procesnog prava povodom tužbe) te argumentirano iznositi pravna gledišta vezana uz konkretan institut otkaza ugovora zbog diskriminacije.

Uz navedeno, sudac Milković objasnio je studentima i ulogu Vrhovnog suda Republike Hrvatske u ujednačavanju sudske prakse i jednakosti svih pred zakonom. Sudac je upoznao studente s radom i istaknuo važnost Odjela Vrhovnog suda za praćenje sudske prakse. Dio pitanja studenata odnosio se i na potrebu da hrvatski suci budu u tijeku s praćenjem europskog prava te njegovu veliku važnost. Na ovaj su način studenti osnažili svoje praktične vještine te produbili teorijska znanja stečena tijekom fakultetskog obrazovanja.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.