Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan IV. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje suca Đure Sesse, predsjednika Vrhovnog suda RH


Dana 11. ožujka 2021. održan je praktikum kojega je vodio sudac Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Praktikum se održao online, putem platforme MS Teams. Tema praktikuma bila je ogledni postupak, novi institut uveden u hrvatski građanskopravni sustav novelom Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine. Studenti su imali jedinstvenu priliku da na pismenima sudskih predmeta vezanih za tri dosadašnja ogledna postupka koja su pristigla na Vrhovni sud Republike Hrvatske analiziraju temeljne odrednice, po svemu posebnog postupka – oglednog postupka. Predsjednik Vrhovnog suda približio je studentima pretpostavke za donošenje odluke u oglednom postupku, potkrjepljujući zakonodavne razloge primjerima iz konkretnih slučajeva koji su se dosada pojavili u sudskoj  praksi Vrhovnog suda.

Studenti su bili izuzetno aktivni, postavljali predsjedniku Vrhovnog suda mnogobrojna pitanja i izrazili zadovoljstvo učenjem na konkretnim primjerima.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.