Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan prvi sastanak projektnog tima


Dana 13. ožujka 2020.g. održan je prvi sastanak u projektu PRAXIS IURIS – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci na kojem je voditeljica projekta upoznala članove projektnog tima s ugovorom o financiranju projekta.

Članovi projektnog tima raspravili su pojedine početne aktivnosti u projektu. Projektom je predviđena suradnja u poslovima administrativnog praćenja provedbe projekta te je projektni tim dogovorio korake u istraživanju tržišta za odabir najboljeg ponuđača.