Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan sastanak nastavnika članova projektnog tima i studenata kliničara


Dana 12. rujna 2022. održan je sastanak voditeljice i članova projekta „Praxis iuris“ sa studentima kliničarima. Kako Pravna klinika s početkom nove akademske godine nastavlja sa zaprimanjem poziva korisnika najavljeno je formiranje novih kliničkih grupa te izbor novih studenata administratora i studenata mentora. Sastanak je održan u hibridnom obliku te se dio studenata pridružio online putem.

Studentima su predstavljene dosadašnje aktivnosti provedene u okviru  projekta „Praxis Iuris“ te dosadašnji rad Pravne klinike, dane su im upute o primanju stranaka, priručniku za rad u Pravnoj klinici te je izraženo zadovoljstvo radom kliničara na konkretnim kliničkim predmetima. Ujedno su najavljene nove aktivnosti: daljnje radionice, praktikumi terenska nastava i terenske klinike te nastavak suradnje s drugim pravnim klinikama i udrugama civilnog društva.

Posebno raduje vidjeti entuzijazam studenata koji se ove godine prvi put uključuju u rad Pravne klinike. Svima želimo uspješnu novu akademsku godinu i puno zanimljivih slučajeva!