Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan sastanak nastavnika članova projektnog tima i studenata kliničara


Dana 4. listopada 2021. održan je sastanak voditeljice projekta „Praxis iuris“ i Pravne klinike te nastavnika članova projekta sa studentima kliničarima. Kako Pravna klinika nastavlja sa primanjem poziva korisnika 6. listopada 2021. novi studenti su podijeljeni u kliničke grupe, najavljen je izbor novih studenata administratora i studenata mentora. Studentima su dane kratke upute o primanju stranaka, priručniku za rad u Pravnoj klinici, o nabavljenoj literaturi. Ujedno su najavljene daljnje radionice, praktikumi, inkubatori te nastavak suradnje s drugim pravnim klinikama i udrugama civilnog društva.