Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan sastanak projektnog tima


Sastanak projektnog tima održan je 25. siječnja 2021. godine, s dnevnim redom preostalih poslova koje članovi završavaju u projektu budući da se bliži kraj prve projektne godine.

Novost u odnosu na sve dosadašnje projekte, istaknuto je, svakako je gotovo istovjetna koincidencija početka projekta i početka protuepidemijskih mjera koje su nužno izmijenile cijeli niz projektnih aktivnosti.

Predmet razgovora članova tima bila je skorašnja konferencija povodom otvaranja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, a ujedno i završetak aktivnosti konstituiranja klinike kao zasebne jedinice Fakulteta. Dogovoreni su i prvi koraci klinike, i to uspostavljanje suradnje sa organizacijama civilnog društva u Rijeci i okolici, kao važan element u pružanju primarne pravne pomoći korisnicima u potrebi.