Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan sastanak projektnog tima


Dana 4. srpnja 2022. godine održan je sastanak projektnog tima radi dogovora oko organizacije budućih projektnih aktivnosti. Nadolazeće aktivnosti uključuju pripremu Dana pravnih klinika koji će se održati 9. rujna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci. Nadalje, podijeljena su zaduženja članovima projektnog tima vezana uz organizaciju dvije terenske klinike gdje će studenti kliničari Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć u Udruzi umirovljenika u Pazinu. U rujnu se planira i sastanak sa studentima kliničarima radi izbora novih studenata mentora te studenata aministratora. Također, pozvani su studenti Pravnog fakulteta na uključenje u rad Pravne klinike. Krajem rujna će se održati i trodnevna radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija poslodavaca.