Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan sastanak projektnog tima


U petak, 25. rujna 2020. godine, održan je sastanak projektnog tima na kojemu se raspravljalo o nacrtu Akta o osnivanju i ustroju Pravne klinike, kao i o provedbi projektne aktivnosti anketiranja studenata o zainteresiranom području za obavljanje stručne prakse.